פינוי בינוי / התחדשות עירונית בגבעתיים

התחדשות עירונית בגבעתיים

עיריית גבעתיים רואה בתחום ההתחדשות העירונית תהליך מחולל צמיחה והתפתחות לצרכי חידוש פני העיר וגידול טבעי של אוכלוסיית העיר, וזאת תוך חיזוק והתחדשות שכונות וותיקות בעיר. לפיכך, הוקמה בגבעתיים מנהלת להתחדשות עירונית הפועלת כאגף עצמאי בתוך העירייה ובשיתוף פעולה הדוק עם מינהל ההנדסה בעיר ואגפים נוספים בעירייה, כאשר תפקידה המרכזי של המנהלת הוא לקדם פרויקטים שונים בתחום ההתחדשות העירונית עם מתן דגש על מתמחי פינוי בינוי בשכונות הוותיקות של העיר.

התחדשות עירונית בגבעתיים

שירותי המנהלת להתחדשות עירונית בגבעתיים

סל השירותים המוצע לתושבי גבעתיים על ידי המנהלת להתחדשות עירונית הפועלת בעיר כולל:

  • סיוע מקצועי לצרכי התארגנות תושבים לקידום פרויקטים מסוג פינוי בינוי
  • ייעוץ מקצועי לנציגות הדיירים הנבחרת בכל מתחם מגורים המיועד לפינוי בינוי
  • מתן כלים מקצועיים לצרכי קידום מיזמי התחדשות עירונית תוך מתן מידע כולל על זכויות הדיירים

בנוסף, המנהלת מספקת שירותים ליזמים וקבלני ביצוע לצורך קידום פרויקטים של התחדשות עירונית.

התחדשות עירונית בגבעתיים לאורך השנים

על פי נתוני הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, במהלך שנת 2020 ניתנו בגבעתיים היתרי בנייה לשבעה מבנים מגורים לצורך ביצוע עבודות תמ"א 38 מסוג הריסה ובנייה חדש בהיקף של 147 יחידות דיור. במצטבר, במהלך השנים 2005 ל-2020, ניתנו בגבעתיים היתרים ל-34 פרויקטים מסוג תמ"א 38 (1) למטרות חיזוק ועיבוי בהיקף של 604 יחידות דיור ול-77 פרויקטים מסוג הריסה ובנייה מחדש עם 1,814 יחידות דיור.

לקראת סוף שנת 2020, הפקידה הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תכנית התחדשות עירונית במתחם גבעת רמב"ם בגבעתיים. על פי התכנית, תינתן תוספת של 3,827 יחידות דיור חדשות במסגרת מספר פרויקטים של התחדשות עירונית הכוללים גם פרויקטים מסוג פינוי בינוי לחלק מהמבנים הקיימים במתחם, גם פרויקטים מסוג תמ"א 38 (1) המיועדים למטרות חיזוק וגם במסגרת פרויקטים מסוג תמ"א 38 (2) המיועדים להריסה ובנייה מחדש.

במהלך שנת 2021 ניתן אישור לשלושה מתחמי התחדשות עירונית ברחוב ההסתדרות בגבעתיים. במתחמים אלו עתידים להיבנות 601 יחידות חדשות במסגרת פרויקט פינוי בינוי.

מדיניות העירייה בכל הנוגע לתחום ההתחדשות העירונית

עיריית גבעתיים מקדמת אומנם פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, אך במהלך חודש מרץ 2021 החליטה העירייה על הקפאת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בתחומה לנוכח היעדר תשתיות. בעקבות עתירה אותה הגישו בעלי הדירות בשכונות מגורים המיועדות לפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, החליט בית המשפט המחוזי לבטל את החלטת העירייה בנוגע להקפאת היתרי בנייה. בעקבות העתירה, גובשה תכנית חלופית המגבילה את הפרויקטים מסוג תמ"א 38 בגבעתיים. בתכנית זו גובשו עקרונות בינוי המתבססים על הגבלת תוספת יחידות דיור במגרש מוצע ביחס למספר יחידות הדיור הקיימות וקביעה כי נפח הבניה יהא פועל יוצא ממספר הקומות המותר.

מדיניות העירייה להגבלת הפרויקטים מסוג תמ"א 38, נועדה בעיקר לצרכי שמירה על מלאי מספק של קרקע בייעודי מבנים, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים וזאת בהיקפים התואמים את כמות האוכלוסייה. יחד עם זאת, חשוב לציין שעל פי תכנית מתאר כוללנית של העיר גבעתיים, קיים תכנון של גידול האוכלוסייה ב-40,000 תושבים במהלך עשרים השנים הקרובות. גידול זה ייעשה על פי התכניות באמצעות תוספת של 14,000 יחידות דיור, כאשר לנוכח מחסור בעתודות קרקע פנויות לבנייה חדשה, העירייה תעודד פרויקטים מסוג פינוי בינוי. לצורך יישום התכנית בפועל, העיר חולקה לשישה אזורים שבכל אחד מהם מושם דגש על תחום ההתחדשות העירונית בהתאם למאפייני האזור.

פינוי בינוי בגבעתיים – ההזדמנויות

לנוכח העובדה שהעירייה הגבילה בצורה משמעותית את היקף הפרויקטים מסוג תמ"א 38 ולנוכח העובדה שתכנית המתאר הכוללנית של העירייה מצביעה על צורך ממשי בהקמת 14,000 יחידות דיור חדשות בעיר במהלך השנים הקרובות, ישנו פוטנציאל אדיר לייזום ויישום פרויקטים מסוג פינוי בינוי במתחמי מגורים וותיקים ברחבי העיר. אם גם אתם מתגוררים באחת מהשכונות הוותיקות של העיר ובמבני מגורים שקיבלו היתר לפני ינואר 1980, אנו ממליצים גם לכם להיוועץ עוד היום על חברה מנהלת המתמחה בהליכי ליווי דיירים במסגרת פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית. היוועצות מוקדמת זו נועדה לצרכי בחינת האפשרויות העומדות לרשותכם לייזום פרויקטים מסוג פינוי בינוי בשכונת המגורים בה אתם מתגוררים.

לפרטים בנושא ליווי וניהול התחדשות עירונית בגבעתיים והסביבה מוזמנים ליצור אתנו קשר, BG חברת ליווי וניהול פרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38 / פינוי בינוי)

מאמרים נוספים

הסכמת דיירים פינוי בינוי
התארגנות דיירים לפרויקט פינוי בינוי / תמ"א 38
התארגנות דיירים לקראת פרויקט פינוי בינוי ו/או תמ"א 38, נועדה בין היתר לצרכי מינוי נציגות דיירים אשר תשמש כגוף מייצג שייבחר ויוסמך על ידי כלל בעלי הזכויות, לצורך ייצוגם אל מול היזם בפרויקט, הרשויות והגורמים המקצועיים לאורך כל הדרך.
קרא עוד
קידום פרויקט פינוי בינוי
פרויקטים מסוג פינוי בינוי יכולים להיות מקודמים גם על ידי היזמים המגלים בהם עניין וגם על ידי בעלי הזכויות שהם למעשה בעלי הדירות במתחם המגורים. בשני המקרים, קידום הפרויקט מתאפשר אך ורק במקרים בהם 66% מבעלי הדירות הביעו את הסכמתם ליישום הפרויקט
קרא עוד
תפקידה של חברת ליווי דיירים
תפקידה של חברת ליווי דיירים
מהי חברת ליווי דיירים בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית? מה תפקידה על חברת ליווי הדיירים ומדוע שכירת שירותיה של החברה נחוצה לכלל הדיירים בפרויקט? על כך ועוד בעמוד שלפניכם.
קרא עוד

לפרטים ומידע נוסף מוזמנים ליצור קשר :