קידום פרויקט פינוי בינוי

קידום פרויקטים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית

פרויקטים מסוג פינוי בינוי נועדו לצרכי הריסה של מתחמי מגורים ישנים ו/או מוזנחים בכל רחבי הארץ ולאחר מכן בינוי מחדש של שכונות מגורים מודרניות על פני השטח המפונה. פרויקטים אלו הפכו בשנים האחרונות לאחד מסוגי הפרויקטים המסקרנים ביותר בענף הנדל"ן הישראלי וזאת לנוכח העובדה שהם מאפשרים בינוי מואץ של עשרות עד מאות יחידות דיור חדשות במתחם מגורים ייעודי מבלי להצטרך לעתודות קרקע חדשות.

קידום פרויקט פינוי בינוי

קידום פרויקטים מסוג פינוי בינוי – כיצד?

פרויקטים מסוג פינוי בינוי יכולים להיות מקודמים גם על ידי היזמים המגלים בהם עניין וגם על ידי בעלי הזכויות שהם למעשה בעלי הדירות במתחם המגורים. בשני המקרים, קידום הפרויקט מתאפשר אך ורק במקרים בהם 66% מבעלי הדירות הביעו את הסכמתם ליישום הפרויקט ובמקרים בהם נחתם הסכם חוזי בין הצדדים (יזם – בעלי זכויות). תנאי סף הכרחי נוסף לפרויקטים מסוג פינוי בינוי הוא כמות יחידות הדירות במתחם המיועד, כאשר הכמות המינימאלית עומדת על 24 יחידות דיור.

על מנת להוציא לפועל פרויקטים מסוג פינוי בינוי, תדרשו לפעול במספר שלבים שונים שכל אחד מהם מקדם אתכם לצעד הבא בתהליך ההתחדשות, כאשר בין יתר  השלבים המרכזיים לקידום פרויקט פינוי בינוי נכללים:

  • מינוי נציגות דיירים – כל פרויקט מסוג פינוי בינוי מחייב התארגנות מוקדמת של הדיירים (בעלי הדירות בפרויקט המיועד). נציגות זו עתידה להגן על מלוא האינטרסים המשותפים של כלל בעלי הדירות בפרויקט ונציגיה הם אלו המנהלים את המשאים ומתנים אל מול הגורמים הרלוונטיים לאורך כל שלבי הפרויקט. ברוב המקרים, נציגות הדיירים נבחרת על ידי בעלי הדירות עצמם במסגרת אסיפת דיירים המתקיימת לצורך כך, כאשר חברי הנציגות מומלץ שיהיו בעלי דירות עם מוטיבציה גבוהה לקידום הפרויקט ובעלי ידע מקדים בתחומים מקצועיים שונים הקשורים באופן ישיר או עקיף לתחום ההתחדשות העירונית: עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים, שמאים, קבלני ביצוע וכדומה.
  • מינוי חברה מנהלת – לאחר שלב ההתארגנות הראשונית של הדיירים ובחירת נציגות דיירים, חברי הנציגות נדרשים למנות חברה מנהלת אשר תלווה ותייצג את כלל בעלי הדירות בפרויקט אל מול היזמים, הרשויות המוסמכות והגורמים המקצועיים הרלוונטיים לקידום תהליך ההתחדשות.
  • מינוי יזם – אחד מהשלבים המרכזיים ביותר בכל תהליך קידום פרויקט מסוג פינוי בינוי הוא שלב בחירת היזם אשר יבצע את עבודות הפינוי והבינוי ולמעשה יהיה אחראי על כל היבטי בינוי הפרויקט מתחילתו ועד סופו. תהליך בחירת היזם חשוב שיהיה מלווה באנשי מקצוע המודעים היטב למכלול ההיבטים הנלווים להליכי ייזום, תכנון וביצוע של פרויקטים מסוג פינוי בינוי. ברשימת הפרמטרים המקצועיים עליהם חשוב לתת דגש במסגרת תהליך בחירת היזם נכללים: ניסיון מקצועי ומעשי בתחום ההתחדשות העירונית והיקף הפרויקטים בהם היזם היה מעורב, חוסנו הכלכלים של היזם, היקף השירותים המוצעים לכם על ידי היזם וכדומה.

שימו לב- ברוב המקרים, מומלץ שבחירת היזם בפרויקט תעשה באמצעות מכרז במסגרתו כל יזם יציג בפני נציגות הדיירים ואנשי המקצוע המלווים אותם, תוכניות מפורטות לתהליך ההתחדשות במתחם וזאת לצד הצעות ענייניות לדיירים.

  • הגשת התוכניות המפורטות לוועדות התכנון ברשות המקומית – לאחר בחירת היזם, תדרשו לאישור עקרוני מצד הרשות המקומית לתהליך ההתחדשות במתחם המיועד וזאת על סמך התכנית המפורטת אשר גובשה על ידי היזם.
  • חוזה משפטי מול היזם – לאחר קבלת האישורים הנדרשים מוועדות התכנון, קידום הפרויקט מחייב העמדת חוזה משפטי מול היזם. בשלב זה, חשוב להעלות על גבי הכתב את כל הסיכומים שניתנו לכם בעל פה ו/או באמצעות הסכם כוונות ראשוני אל מול היזם ולפעול להעמדת חוזה משפטי המשלב בתוכו את כל ההגנות הנדרשות לבעלי הדירות בפרויקט, לרבות, ערבויות, ביטוחים ובטחונות שונים מצד היזם.

על מנת לפעול לקידום התהליך בדרך היעילה ביותר, מומלץ לשכור את שירותיה של חברת ניהול וליווי פרויקטים מסוג פינוי בינוי. שירותיה של החברה חולשים על כל שלבי הייזום, התכנון והביצוע של הפרויקט ולקבלת מידע מורחב על שירותי חברה לניהול פרויקטים מסוג פינוי בינוי לחצו כאן

מאמרים נוספים

הסכמת דיירים פינוי בינוי
התארגנות דיירים לפרויקט פינוי בינוי / תמ"א 38
התארגנות דיירים לקראת פרויקט פינוי בינוי ו/או תמ"א 38, נועדה בין היתר לצרכי מינוי נציגות דיירים אשר תשמש כגוף מייצג שייבחר ויוסמך על ידי כלל בעלי הזכויות, לצורך ייצוגם אל מול היזם בפרויקט, הרשויות והגורמים המקצועיים לאורך כל הדרך.
קרא עוד
קידום פרויקט פינוי בינוי
פרויקטים מסוג פינוי בינוי יכולים להיות מקודמים גם על ידי היזמים המגלים בהם עניין וגם על ידי בעלי הזכויות שהם למעשה בעלי הדירות במתחם המגורים. בשני המקרים, קידום הפרויקט מתאפשר אך ורק במקרים בהם 66% מבעלי הדירות הביעו את הסכמתם ליישום הפרויקט
קרא עוד
תפקידה של חברת ליווי דיירים
תפקידה של חברת ליווי דיירים
מהי חברת ליווי דיירים בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית? מה תפקידה על חברת ליווי הדיירים ומדוע שכירת שירותיה של החברה נחוצה לכלל הדיירים בפרויקט? על כך ועוד בעמוד שלפניכם.
קרא עוד

לפרטים ומידע נוסף מוזמנים ליצור קשר :