לבדיקת
היתכנות

ליווי התחדשות עירונית

תהליך ליווי התחדשות עירונית

הדרך לדירה החדשה מתחילה כאן.

קידום פינוי בינוי, תמא 38, התחדשות עירונית

מהו תפקידה של חברת ליווי דיירים ואיך עובד תהליך ליווי להתחדשות עירונית? תהליך התחדשות עירונית הינו תהליך מורכב הדורש ידע וניסיון רב, על מנת לצלוח את התהליך ולהביא להצלחת הפרויקט יש להיעזר בשירותיה של חברת ניהול וליווי התחדשות עירונית לצורכי ליווי וניהול התהליך, לפנכם כל המידע על שלבי התהליך.

כאשר מדברים על התחדשות עירונית, מדברים למעשה על שני סוגי פרויקטים עיקריים, פרויקטים מסוג תמ"א 38 ופרויקטים מסוג פינוי בינוי ו/או בינוי פינוי במסגרתם מפנים מתחמי מגורים ישנים ובונים על פני השטח המפונה מתחם מגורים חדש ומודרני עם מספר גדול יותר של יחידות דיור.

 

מה הם שלבי הליווי :

  • פגישת היכרות ראשונית עם דיירי הבניין, בדיקת נכונות של בעלי הדירות לקידום הפרויקט ומתן הסבר על התהליך.
  • בחינת היתכנות ראשונית לביצוע פרויקט התחדשות עירונית ברמה התכנונית וברמה הכלכלית.
  • מינוי של נציגות דיירים ומינוי החברה המנהלת.
  • בדיקת זכויות הבנייה או קידום התב"ע (תכנית בניין עיר), ובפן המשפטי והכלכלי.
  • יצירת מכרז יזמים הכולל את הדרישות עבור בעלי הדירות ברמת מפרט הבנייה, הגנות משפטיות, תמורות לדייר, ועוד…
  • יציאה למכרז באישור נציגות הדיירים, ופנייה ליזמים רלוונטיים לפי גודל הפרויקט ומיקומו.
  • קבלת ההצעות – דירוג ההצעות ובקשת שיפורים מיזמים רלוונטיים.
  • חתימת הסכם מפורט עם היזם שנבחר ע"י נציגות הדיירים, אשר הצעתו הינה הטובה ביותר לכלל הדיירים ובשקיפות מלאה.
  • פיקוח מטעם הדיירים על התקדמות התכנון, הבנייה בפועל, מסירת הדירות ושנת הבדק.תמונות מהשטח >

 

לפניכם תרשים מפורט הממחיש את שלבי הייזום, התכנון והביצוע של תהליך ליווי וניהול פרויקט התחדשות עירונית

מפגש ראשוני
מפגש ראשוני של בעלי הזכויות במבנה המגורים ו/או מתחם המגורים עם מארגן הדיירים – מפגש זה נועד לצרכי היכרות ראשונית בין הצדדים ולצרכי מתן הסבר מפורט ככל הניתן על התהליך ויתרונותיו.

מינוי נציגות דיירים
מינוי נציגות דיירים אשר תשמש כגוף מייצג של כלל בעלי הדירות בפרויקט אל מול כלל הגורמים המעורבים בפרויקט לאורך כל שלביו – בחירת הנציגות נעשית במהלך אסיפת דיירים של כלל בעלי הדירות ובמסגרת הצבעה שמית עבור נציגים כאלו ואחרים מתוך בעלי הדירות עצמם.

הסכמה עקרונית
הסכמה עקרונית בין בעלי הדירות למארגן הפרויקט/החברה המלווה

תכנון בפרויקט
בירור ראשוני בכל הנוגע לתכנון הפרויקט – בירור זה נעשה אל מול מהנדס העיר והיא מיועדת לצרכי בירור עמדת העירייה בכל הנוגע לתחום ההתחדשות העירונית בפרויקט המיועד.

בחירת עורך דין
בחירת עורך דין וחברה מנהלת למטרות סיוע משפטי וליווי מקצועי לאורך כל שלבי הייזום, התכנון והביצוע של הפרויקט

בחירת יזם
בחירת יזם במסגרת קיום מכרז לצורך קבלת מספר הצעות – בחירת היזם חייבת להיעשות על סמך הניסיון המקצועי –מעשי שלו בפרויקטים מסוג פינוי בינוי/תמ"א 38 ועל סמך התרשמות מפרויקטים שונים בתחום ההתחדשות העירונית אותם הוא יזם וביצע.

תמורה לבעלי הדירות
ניהול משא ומתן אל מול היזם הנבחר בכל הנוגע לתמורה המוענקת לבעלי הדירות

אישור ההצעה
אישור קבלת ההצעה הסופית מהיזם

הסכם חוזי בין הצדדים
ניהול משא ומתן אל מול היזם לצרכי העמדת הסכם חוזי בין הצדדים

חתימה על הסכם חוזי
השגת הרוב הנדרש לצרכי חתימה על הסכם חוזי מול היזם

הליך קידום תב"ע
הליך קידום תכנית בניין עיר (תב"ע) הכולל: פתיתה של תיק תב"ע באגף תכנון עיר, איסוף חוות דעת מראש אגפים בעירייה, דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה והפקת התכנית לציבור, דיון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה והפקדת התכנית לציבור, פרסום התכנית לציבור הרחב.

היתרי בנייה ותחילת עבודות
הוצאת היתרי בנייה – שלב זה מיושם לאחר אישור תב"ע והוא מיועד לצרכי הוצאת היתרי בנייה לצורך תחילת העבודות בפרויקט המיועד קבלת היתרי בנייה ותחילת עבודות הבנייה בפרויקט

פיקוח הנדסי
פיקוח הנדסי מטעם החברה המנהלת

סיום עבודות
סיום עבודות הבנייה

רישום הדירות
רישום הדירות בבניין משותף

טופס 4
קבלת טופס 4

קבלת הדירות
מסירת מפתח וקבלת הדירות

לסיכום : המורכבות בפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית עשויה להוביל לעיכוב הפרויקט, דחייתו ואף גניזתו בכל אחד מהשלבים המקדימים וזאת בנוסף לבעיות העלולות להתעורר בשלבי התכנון והביצוע. כפועל יוצא מכך, קיימת חשיבות רבה לקבלת סיוע וליווי מקצועי מטעמה של חברת ניהול פרויקטים המתמחה בהליכי התחדשות עירונית. שירותיה של חברה מנהלת מובילה בתחום, חולשים על כל אחד משלבי הפרויקט כפי שהם מתוארים לעיל והם מיושמים על ידי גורמים מקצועיים הרלוונטיים לשלב בו מצוי הפרויקט בכל רגע נתון. אם גם אתם רוצים לדעת יותר על חשיבותה של חברת ניהול פרויקטים לצרכי קידום פרויקטים מסוג פינוי בינוי או תמ"א 38

מוזמנים ליצור קשר

בדיקת היתכנות לפרויקט התחדשות עירונית

שאלות ותשובות בנושא ליווי התחדשות עירונית

יוצרים קשר ומקבלים את כל הפרטים והמידע הנחוץ, בנוסף מתבצעת בדיקת היתכנות בכדי לבחון לעומק את האפשרויות של התחדשות עירונית עבור הנכס
בכדי לדעת האם ניתן לבצע תוכניות של תמ"א 38 / פינוי בינוי לבניין או שכונת מגורים יש צורך בבדיקת היתכנות, בדיקת היתכנות בוחנת את אפשרויות התכנון והבנייה במבני המגורים במיקום המדויק ואלה אפשריות פיתוח ישנם למיקום הבניין הספציפי
תהליך פינוי בינוי הוא הריסת מבנה קיים והקמת מבנה מגורים חדש וגבוה יותר באותו מתחם. ניתן להכריז על פינוי בינוי בשתי דרכים שונות: באמצעות קידום של משרד השיכון והבינוי והרשות המקומית או קידום של היזם הפרטי המבצע את הבדיקות המקדימות וממליץ לוועדה הממשלתית על מתחם המתאים לביצוע של פינוי בינוי. השלב הראשון של תהליך פינוי בינוי הוא ביצוע תכנון כללי של אזור הפרויקט. תכנון זה יוגש לרשות המקומית ולוועדה המחוזית על מנת לאשר אותו.
כגורם מנהל מקצועי אנחנו יודעים לארגן בצורה הטובה ביותר את התהליך על כל היבטיו, בחינת היתכנות, מינוי נציגות דיירים, בדיקות עומק ברמת זכויות הבנייה או קידום התב"ע, כתיבת מכרז יזמים הכולל את דרישותינו, יציאה למכרז באישור נציגות הדיירים, קבלת הצעות , חתימת הסכם פיקוח ועוד, כל זאת בתהליך מסודר ומקצועי
כמה דברים שחשוב שיופיעו בחוזה מול הקבלן והם: פרטי הקבלן במלואם, מספר החברה המבצעת, פרטי איש קשר מטעמו של הקבלן, סעיף המוקדש לערבונות הקבלן עד להשלמת הפרויקט, קיומם של לוחות הזמנים הדרושים לביצועו וסיומו של הפרויקט, גובה הפיצוי במידה ותהייה חריגה בלוחות הזמנים (הסנקציות כאמור). חשוב מאוד לבדוק את פוליסת הביטוח של הקבלן עצמו, האם היא נכונה ועומדת בדרישות החוק, בנוסף בדקו האם עובדי הקבלן מבוטחים. ישנה חשיבות אדירה לבדיקה מלאה וקפדנית של הביטוח
אנחנו רואים מקרים רבים של דיירים שחתמו ליזם והפרויקט לא מתקדם לאורך זמן רב, גם במקרים אלה אתם מוזמנים לפנות אלינו ונבצע עבורכם בחינת סטטוס של הפרויקט והאם תהיה התקדמות בפרויקט בקרוב, בנוסף ננסה לעזור גם במקרים אלה בקידום הפרויקט, צרו קשר למידע נוסף

לפרטים ומידע נוסף מוזמנים ליצור קשר :