ליווי דיירים בתהליך התחדשות עירונית

ליווי דיירים בתהליך התחדשות עירונית / פינוי בינוי

פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, בין אם מדובר בפרויקט מסוג פינוי בינוי ובין אם מדובר בפרויקט מסוג תמ"א 38, מחייבים את בעלי הזכויות לשכור את שירותיה של חברת ייעוץ חיצונית העוסקת ומתמחה בהליכי ליווי וניהול פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, וזאת לצרכי התנהלות נכונה אל מול כל הגורמים ונותני השירותים המעורבים בפרויקט, לרבות, יזמים וקבלנים, רשויות מקומיות ומשרדים ממשלתיים רלוונטיים, מפקחי בנייה, אדריכלים, עורכי דין, שמאים וכדומה.

ליווי דיירים התחדשות עירונית

ליווי וניהול פרויקטים של פינוי ובינוי ותמ"א 38, נועד לצרכי הגנה מרבית על זכויותיהם של בעלי הזכויות (בעלי דירות) במבנים המיועדים להריסה ובנייה מחדש ו/או לצרכי חיזוק ושידרוג, כאשר תהליך ליווי התחדשות עירונית משלב בתוכו מגוון רחב של שירותים מקצועיים המוצעים לבעלי הזכויות על ידי החברה המנהלת, וביניהם:

  • בדיקת היתכנות מקדימה – בדיקה מקצועית ומקיפה המיועדת גם לצרכי בדיקת היתכנות בכל הנוגע להיקף זכויות הבנייה בפרויקט וגם בכל הנוגע לכדאיות הכלכליות של הפרויקט עבור בעלי הזכויות. בדיקה זו נערכת על ידי החברה המייעצת והמנהלת באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי וממצאיה מסייעים לכלל בעלי הזכויות בפרויקט המיועד להגן על מלוא האינטרסים שלהם לאורך כל אחד משלבי הייזום, התכנון והבנייה.
  • סיוע מקצועי בבחירת היזם בפרויקט – במסגרת ליווי פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית המוענק על ידי חברות חיצוניות המלוות את בעלי הזכויות, מושם דגש מקצועי וענייני על בחירת היזם המיועד וזאת בהתאם לפרמטרים מקצועיים כגון: הניסיון המעשי של היזם בפרויקטים מסוג תמ"א 38/פינוי בינוי, היקף השירותים המוצעים לדיירים על ידי היזם המיועד וכדומה. לאחר בחירת היזם המיועד, החברה המייעצת מלווה את בעלי הזכויות גם בתהליך עיגון הסכמים אל מול היזם/קבלן.
  • התנהלות נכונה אל מול כלל הגורמים המעורבים בפרויקט – פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית מחייבים ייצוג אחיד של בעלי הזכויות אל מול כל אחד מגורמי המקצוע המעורבים בפרויקט, לרבות, מפקחים, עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים וכדומה. התנהלות נכונה ועניינית אל מול כל אחד מהגורמים המעוברים בפרויקט מצויה באחריותה של החברה המנהלת  שתפקידה להגן ולשמור על האינטרסים של בעלי הזכויות אותם היא מייצגת.
  • ייעול תהליכי העבודה – בשלבי הביצוע של הפרויקט, חברת ניהול וליווי התחדשות עירונית, פועלת אל מול כל הגורמים המעורבים בפרויקט לצורך קידומו וייעול תהליכי העבודה בו ולאורך כל אחד מהשלבים הביצועיים, חברת הליווי משמשת כמעין גוף מקצועי מתווך בין בעלי הזכויות אותם היא מייצגת לבין היזם ויתר הגורמים המקצועיים המעורבים בפרויקט. ניהול נכון של תהליכי העבודה מסייע רבות למניעת חריגות בפרויקט ולעמידה בלוחות זמנים מצד היזם.
  • ניהול שוטף של מערכת היחסים בין חברי קבוצת בעלי הזכויות – הצלחתו של פרויקט בסדר גודל כזה או אחר בתחום ההתחדשות העירונית, תלוי בין היתר בטיב היחסים הבינאישיים בין כלל בעלי הזכויות. בהיבט זה, החברה המלווה והמייעצת לבעלי הזכויות, פועלת להידוק היחסים בין חברי הקבוצה ולמציאת פתרונות מעשיים בכל נושא מחלוקת כזה או אחר בין חברי הקבוצה, לרבות, התמודדות אל מול דיירים סרבנים. פעילותה של החברה המלווה נעשה בשקיפות מלאה אל מול כלל חברי הקבוצה תוך שמירה על האינטרסים האישיים של כל דייר ודייר באופן פרטני ושמירה על האינטרסים המשותפים לכלל חברי הקבוצה.

חשיבותה של חברת ניהול וליווי פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית

החשיבות הנלווית לתהליכי ניהול וליווי פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, באה לידי ביטוי לנוכח פערי הידע בין בעלי הזכויות לבין הגורמים המקצועיים השונים המעורבים בפרויקטים אלו. פער הידע בקרב בעלי הזכויות עלול להיות בעוכריהם ואף לפגוע בזכויות הבסיסיות שלהם לאורך כל אחד משלבי הייזום, התכנון והבנייה. מעורבותה של חברת ניהול וליווי פרויקטים כגוף מייצג לכלל בעלי הזכויות, מאפשר לכלל בעלי הזכויות ליהנות מהתנהלות נכונה אל מול כל אחד מהגורמים המקצועיים המעורבים בפרויקט, וכל זאת תוך שמירה והגנה על מלוא האינטרסים ותוך הקפדה יתרה על ייעול התהליכים השונים משלב ההתאגדות הראשונית ועד גמר הפרויקט. להיכרות מעמיקה עם היקף השירותים המוצעים לכם על ידי חברת ליווי התחדשות עירונית, לחצו כאן וצרו קשר עם מומחי התחדשות עירונית לצורך פגישת ייעוץ מקדימה ללא כל התחייבות מצידכם.

 

לבדיקת היתכנות לפרויקט התחדשות עירונית לחצו כאן

לפרטים ומידע נוסף מוזמנים ליצור קשר :