התחדשות עירונית

התחדשות עירונית

התחדשות עירונית היא הגדרה כוללת למספר תהליכי התחדשות של המרחבים העירוניים, תוך מתן דגש לצרכי שיקום ופיתוח של אזורי מגורים ישנים בשטח הבנוי העירוני. תחום זה זוכה בשנים האחרונות להתעניינות הולכת וגוברת בכל רחבי הארץ, וזאת לנוכח הצורך הקיומי בהקמתם של אזורי מגורים חדישים ומודרניים במרחבים העירוניים בכל אחת מהערים הגדולות והמרכזיות ובערי הפריפריה לאורכה ורוחבה של המדינה.

התחדשות עירונית

מה חשוב לדעת על תהליכי התחדשות עירונית?

תהליכי התחדשות עירונית בישראל מיושמים באמצעות מגוון רחב של אמצעים במסגרתם מושם דגש על תהליכי ההתחדשות תוך התייחסות פרטנית למצבם הפיזי של המבנים המיועדים לתהליכי ההתחדשות ותוך מתן דגש על המצב החברתי של התושבים המאכלסים את האזורים המיועדים לתהליכי ההתחדשות. כל תהליכי ההתחדשות המיושמים כיום בישראל מעוגנים בחקיקה, כאשר המטרה הניצבת בפני מקבלי ההחלטות הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית היא הגדלת היצע יחידת הדיור וחידוש המלאי הקיים במרכזי ופאתי הערים השונות תוך שיפור בטיחות המבנים ושיפור התשתיות ומתן מענה עירוני לצרכי התושבים ואף לצרכי התמודדות עם מצבים ביטחוניים ורעידות אדמה.

בעשורים האחרונים, לנוכח העלייה המתמדת בביקושים ליחידות מגורים ולנוכח המחסור ההולך וגובר בשטחים פנויים לבניה חדשה בערים השונות בישראל, חלה התעניינות הולכת וגוברת בתחום ההתחדשות העירונית שלמעשה מאפשרת בינוי מחדש של שכונות מגורים שלמות במרכזי ופאתי הערים.

מסלולי התחדשות עירונית

המכנה המשותף לכל תהליכי ההתחדשות העירונית הוא הצורך ביצירת סביבת מגורים מודרנית וחדישה במרכזי ופאתי הערים השונות. נכון להיום, קיימים 2 סוגי פרויקטים עיקריים בתחום ההתחדשות העירונית: פרויקטים מסוג פינוי בינוי ופרויקטים מסוג תמ"א 38.

פינוי בינוי – פרויקטים מסוג פינוי בינוי נועדו לצרכי הריסה מן היסוד של מבני מגורים ישנים ובניה מחודשת של מבני מגורים חדשים על גבי השטח המופנה. נכון להיום, פרויקטים מסוג פינוי בינוי מהווים כ-10% מסך כל התחלות הבנייה החדשות ברחבי הארץ ומספר זה עתיד לגדול בשנים הקרובות לנוכח הצורך הממשי בחידושים של שכונות מגורים שלמות בכל רחבי הארץ. בפרויקטים מסוג פינוי בינוי, הדיירים במבנים הישנים (בעלי הזכויות) זכאים לקבלת דירות מגורים במבנים החדשים העתידים להיבנות על גבי השטח המופנה, כאשר יתר יחידות המגורים החדשות שייכות ליזמי הפרויקט לצורך מימון הפרויקט.

תמ"א 38 – תכנית מתאר ארצית המיועדת בעיקר לצרכי חיזוק מבנים ישנים בפני רעידות אדמה. תכנית זו מאפשרת לדיירים (בעלי הזכויות) ליהנות מהשבחה בפועל של הנכסים העומדים לרשותם וליזמים בפרויקטים ליהנות מקבלת היתרי בנייה לצורך ביצוע תוספות בנייה בהתאם להיקף הזכויות המוגדרות לכל מבנה מגורים המיועד לתהליך.

מעבר לשני סוגי הפרויקטים הנ"ל המתרחשים בדרך כלל באופן יזום על ידי בעלי הזכויות במבני המגורים ו/או יזמים בתחום ההתחדשות העירונית, קיימים פרויקטים נוספים בתחום ההתחדשות העירונית המתרחשים בדרך כלל באופן טבעי, כאשר שכונות מגורים וותיקות בהן מתגוררת אוכלוסיה מבוגרת ו/או אוכלוסיה מוחלשת, משנות את פניהן ולשכונות מגיעות משפחות צעירות המפעילות לחץ על הרשות המקומית לצרכי שיפור התשתיות העירונית והשירותים העירוניים.

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הצורך ההולך וגובר בתהליכי התחדשות עירונית בכלל הערים בישראל של תחילת המאה ה-21, הוביל להקמתה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית שהיא למעשה גוף ממשלתי שהוקם בשנת 2016 ומטרתו להגדיל את היקף המימוש של מיזמי התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. גוף ממשלתי זה אחראי בין היתר על האצת פרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38, תוך כדי איתור אזורים עירוניים בנויים בהם ניתן להחיל תוכניות להתחדשות עירונית. בנוסף, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית אחראית על פיתוח אמות מידה ועקרונות מנחים לצורך תכנון מיזמים בתחום ההתחדשות העירונית ועל מתן ייעוץ לשרי הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל בכל הנוגע לתחום ההתחדשות העירונית.

 

תחום ההתחדשות העירונית מעוגן במערכת חוקים שנועדו לצרכי ייעול תהליכי התחדשות עירונית והסרת חסמים בירוקרטיים, ובעיקר לצרכי הגנה על הדיירים (בעלי הזכויות) בכל אחד ממבני המגורים המיועדים לתהליכי התחדשות עירונית. יחד עם זאת, המורכבות הנלווית לתהליכי התכנון והביצוע של פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, מחייבת את בעלי הזכויות להסתייע בשירותיה של חברת ליווי וניהול פרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38. למידע נוסף על שירותיה של חברת ליווי וניהול בתחום ההתחדשות העירונית לחצו כאן

 

לפרטים ומידע נוסף מוזמנים ליצור קשר :